Du andas uppåt
20 000 gånger
per dag.
Mer än
10 000 liter
luft per dygn.
Se till att du
väljer de renaste
luftvägarna.
Ta ett djupt andetag.
Mäter partiklar mindre än 10 mikrometer (μm).
Mäter partiklar mindre än 2.5 mikrometer (μm).
Kontrollerar halten av kvävedioxid (NO2).
Ta ett djupt andetag.
Mäter partiklar mindre än 10 mikrometer (μm).
Mäter partiklar mindre än 2.5 mikrometer (μm).
Kontrollerar halten av kvävedioxid (NO2).